Quạt sàn công nghiệp

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Quạt sàn công nghiệp Hawin20 HF20-45 đen

Quạt sàn công nghiệp Hawin20 HF20-45 đen không chỉ làm mát vượt trội, mà còn tăng vẻ đẹp nơi sinh hoạt, kinh doanh. Đặc biệt, quạt sàn đem lại làn gió mát dễ chịu từ vị trí thấp & không chiếm dụng không gian.

Quạt sàn công nghiệp Hawin20 HF20-45 trắng

Quạt sàn công nghiệp Hawin20 HF20-45 trắng không chỉ làm mát vượt trội, mà còn tăng vẻ đẹp nơi sinh hoạt, kinh doanh. Đặc biệt, quạt sàn đem lại làn gió mát dễ chịu từ vị trí thấp & không chiếm dụng không gian.

Quạt sàn công nghiệp Hawin20 HF20-50 đen

Quạt sàn công nghiệp Hawin20 HF20-50 đen không chỉ làm mát vượt trội, mà còn tăng vẻ đẹp nơi sinh hoạt, kinh doanh. Đặc biệt, quạt sàn đem lại làn gió mát dễ chịu từ vị trí thấp & không chiếm dụng không gian.

Quạt sàn công nghiệp Hawin20 HF20-50 trắng

Quạt sàn công nghiệp Hawin20 HF20-50 trắng không chỉ làm mát vượt trội, mà còn tăng vẻ đẹp nơi sinh hoạt, kinh doanh. Đặc biệt, quạt sàn đem lại làn gió mát dễ chịu từ vị trí thấp & không chiếm dụng không gian.