Hiển thị 1–15 của 66 kết quả

QUẠT LY TÂM 11 – 62A (2.8A)

MÃ HÀNG CÔNG SUẤT (KW) LƯU LƯỢNG (m3/h) ĐỘ ỒN (Db) ÁP SUẤT (Pa) ĐIỆN ÁP (V) TỐC ĐỘ (rpm)

QUẠT LY TÂM 11 – 62A (3.5A-2)

MÃ HÀNG CÔNG SUẤT (KW) LƯU LƯỢNG (m3/h) ĐỘ ỒN (Db) ÁP SUẤT (Pa) ĐIỆN ÁP (V) TỐC ĐỘ (rpm)

QUẠT LY TÂM 11 – 62A (3.5A)

MÃ HÀNG CÔNG SUẤT (KW) LƯU LƯỢNG (m3/h) ĐỘ ỒN (Db) ÁP SUẤT (Pa) ĐIỆN ÁP (V) TỐC ĐỘ (rpm)

QUẠT LY TÂM 11 – 62A (5A)

MÃ HÀNG CÔNG SUẤT (KW) LƯU LƯỢNG (m3/h) ĐỘ ỒN (Db) ÁP SUẤT (Pa) ĐIỆN ÁP (V) TỐC ĐỘ (rpm)

QUẠT LY TÂM 13-48 ( 2.8 A)

MÃ HÀNG CÔNG SUẤT (KW) LƯU LƯỢNG (m3/h) ĐIỆN ÁP (V) TỐC ĐỘ (rpm) ĐỘ ỒN (Db) ÁP SUẤT (Pa)

QUẠT LY TÂM 13-48 ( 4 A)

MÃ HÀNG CÔNG SUẤT (KW) LƯU LƯỢNG (m3/h) ĐIỆN ÁP (V) TỐC ĐỘ (rpm) ĐỘ ỒN (Db) ÁP SUẤT (Pa)

QUẠT LY TÂM 9-19

MODEL  CÔNG SUẤT (KW) ĐIỆN ÁP (v) TỐC ĐỘ  (rpm) LƯỢNG GIÓ  (m3 /h ) ÁP SUẤT  (Pa) 4A 3 KW 380

QUẠT LY TÂM CAO ÁP 4 – 72(3.2A-2)

MÃ HÀNG CÔNG SUẤT (KW) LƯU LƯỢNG(m3/h)   ÁP SUẤT  (Pa) ĐIỆN ÁP (V) TỐC ĐỘ (rpm) 3.2A 2.2 1688 -3517

QUẠT LY TÂM CAO ÁP 4 – 72(3.2A)

MÃ HÀNG CÔNG SUẤT (KW) LƯU LƯỢNG(m3/h)   ÁP SUẤT  (Pa) ĐIỆN ÁP (V) TỐC ĐỘ (rpm) 3.2A 2.2 1688 -3517

QUẠT LY TÂM CAO ÁP 4 – 72(5A)

MÃ HÀNG CÔNG SUẤT (KW) LƯU LƯỢNG(m3/h)   ÁP SUẤT  (Pa) ĐIỆN ÁP (V) TỐC ĐỘ (rpm) 3.2A 2.2 1688 -3517

QUẠT LY TÂM CAO ÁP ĐEN 1 HP

CÔNG DỤNG: Quạt ly tâm cao áp có thể tạo áp suất cao đến hàng ngàn Pa. Dùng để hút bụi tại

QUẠT LY TÂM CAO ÁP ĐEN 1/2 HP

CÔNG DỤNG: Quạt ly tâm cao áp có thể tạo áp suất cao đến hàng ngàn Pa. Dùng để hút bụi tại

QUẠT LY TÂM CAO ÁP ĐEN 2 HP

CÔNG DỤNG: Quạt ly tâm cao áp có thể tạo áp suất cao đến hàng ngàn Pa. Dùng để hút bụi tại

QUẠT LY TÂM CAO ÁP ĐEN 3 HP

CÔNG DỤNG: Quạt ly tâm cao áp có thể tạo áp suất cao đến hàng ngàn Pa. Dùng để hút bụi tại

QUẠT LY TÂM CAO ÁP ĐEN 5 HP

CÔNG DỤNG: Quạt ly tâm cao áp có thể tạo áp suất cao đến hàng ngàn Pa. Dùng để hút bụi tại